واحدهای مستقل در کسب‌و‌کار که هریک به‌طور جداگانه مسئولیت پیشرفت کار و افزایش بهره‌وری را بر عهده دارند. واحد راهبردی کسب‌وکار، یک بخش یا واحد سازمانی مستقل است. این واحد به‌اندازه کافی کوچک است که بتواند انعطاف‌پذیر باشد و به‌اندازه کافی بزرگ است که بتواند بر بسیاری از عوامل مؤثر بر عملکرد طولانی‌مدتش کنترل داشته باشد. به این دلیل که واحدهای استراتژیک کسب‌و‌کار نسبت به سازمان‌های مادر خود چابک‌تر هستند (و معمولاً مأموریت و اهداف مستقلی دارند)، باعث می‌شوند تا سازمان یا شرکت مادر آن‌ها بتواند با ایجاد یک ساختار شرکتی خوشه‌ای یا چند صنعتی (conglomerate) توانمندی فوق‌العاده‌ای را برای پاسخگویی سریع‌تر به تغییرات در شرایط اقتصادی یا بازار را می‌دهند.