مشکلاتی که مشتری قصد دارد با خرید یک کالا یا خدمت آن را حل کند.