مشکلاتی که مشتری قصد دارد آن‌ها را با خرید یک کالا یا خدمت حل کند.