خلق ارزش از طریق ایده‌های نو، خدمات نو و یا راه‌های نو برای انجام کارهاست؛ به‌عبارت‌دیگر نوآوری فرایند خلق ایده‌های نو و تبدیل آن‌ها به ارزش‌های جدید کسب‌وکار است. تعابیر دیگری هم از نوآوری شده که ازجمله آن‌ها: القاء الهام‌پذیری، خلاقیت، بازآفرینی، ایجاد تغییرات پیچیده و فشرده در فرآیند یادگیری و زیباتر از همه سفر به ناشناخته‌هاست. نوآوری یعنی تازگی، تنوع، ابتکار و بداعت. شخص نوآور آماده تغییرات است.
نوآوری فرآیند تبدیل ایده یا اختراع به محصول یا خدماتی است که ارزش ایجاد می‌کند و مشتریان حاضرند برای آن پول پرداخت کنند.