عمل ساخت مدل‌های آزمایشی سریع، ارزان و ساده به‌منظور آگاهی پیدا کردن در مورد مطلوبیت، امکان‌پذیری و ماندگاری ارزش‌های پیشنهادی و مدل‌های کسب‌وکار مختلف.