ابزار پیش‌بینی استراتژیک برای به تصویر کشیدن زمینه‌ای که در آن به طراحی ارزش‌های پیشنهادی و مدل‌های کسب‌وکار می‌پردازید.