فردی (مانند یک زن خانه‌دار) و یا یک گروه (مانند یک خانواده) که درواقع یک کالا یا خدمت را مصرف یا استفاده می‌کنند، متمایز از خریدار یا خریداران که فقط ممکن است یک عامل خرید باشند. بازاریابان سعی می‌کنند برای انجام تلاش‌های تبلیغاتی خود مصرف‌کنندگان نهایی را شناسایی کنند.