هر شخصی که کالاها و خدمات را به مصرف می‌رساند.

خریدار کالاها و خدمات از خرده‌فروشی‌ها را مصرف‌کننده گویند.