این گروه از مراکز رشد، از موفق‌ترین و روبه رشدترین مدل‌های مراکز رشد هستند که از طریق آن‌ها شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک را تحت حمایت می‌گیرند و پول، تجهیزات، کارشناس و شاید منابع فروش حاصل از فروش سهام و دارایی‌های جاری پول نقد(Current Assets) و سرمایه و دارایی‌هایی که قابل‌انتقال به صندوق هستند، در اختیار آن‌ها می‌گذارند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل اسناد، اوراق قرضه، اوراق بهادار، گواهی سپرده‌ها، دیگر سرمایه‌های صندوق بیمه‌نامه عمر، صورت اموال و دارایی‌های نامنقول مانند نام و آرم تجاری و سرقفلی باشند.