مرحله‌ای که سرمایه اولیه برای شرکت‌های نوپا تأمین می‌شود تا در تولید و تکمیل محصولات، توسعه و بازاریابی اولیه مورداستفاده قرار گیرد. این شرکت‌ها ممکن است در مرحله سازمان‌دهی باشند یا مدت زمان کوتاهی از حضور آنان در عرصه کسب‌وکار بگذرد.
در هر دو حالت، ممکن است که محصولات تا آن وقت جنبه تجاری پیدا کرده و به فروش رفته باشند. معمولاً کسب‌وکار در این مرحله مدیریت کلیدی خود را مشخص، طرح تجاری را آماده و حداقل مطالعات اولیه شناسایی بازار را انجام می‌دهد.