این مرحله هم نتیجه شرایط بازار و هم تلاش‌های کارآفرینانه است. در طول این مرحله، رقابت شرکت‌ها و بی‌تفاوتی مشتریان نسبت به کالاها و خدمات کارآفرینان افزایش می‌یابد و بازار اشباع می‌شود. علاوه بر آن، میزان فروش کسب‌وکار، حالت ثابتی به خود می‌گیرد و شرکت باید در مورد سه تا پنج سال آینده خود برنامه‌ریزی کند و نوآوری را که برای موفقیت آینده‌ی کسب‌وکار حیاتی است، در دستور کار خود قرار دهد.