این مراکز رشد بدون این‌که شرکت‌ها را در جای خاص اسکان دهند خدماتی به آن‌ها ارائه می‌دهند. آن‌ها شرکت‌ها را با یکدیگر، با مشتریان، تأمین‌کنندگان، شرکا و مدیریت اجرایی مراکز رشد از طریق اینترنت، تبادل داده‌های الکترونیکی، ویدئوکنفرانس و غیره وصل می‌کنند.