یک تگ در html که بعضی از جنبه‌های محتوای یک صفحه وب را توصیف می‌کند.