مقیاس‌پذیری یک ویژگی است که توانایی یک فرایند، شبکه، نرم‌افزار یا سازمان را برای رشد و مدیریت افزایش تقاضا توصیف می‌کند. این ویژگی نشان می‌دهد که تا چه حد می‌توان در مقیاس‌های بزرگ‌تر هم به شکل مشابه و پایدار فعالیت کرد. درواقع مقیاس‌پذیری اشاره به ظرفیت یا توان بالقوه‌ یک ایده، محصول، نرم‌افزار یا کسب‌وکار برای رشد پرشتاب به‌سوی نقطه‌ ایده‌آل با هزینه و منابع معقول در زمان قابل‌قبول دارد.
یک سیستم، کسب‌وکار یا نرم‌افزاری که مقیاس‌پذیر توصیف‌شده است، دارای امتیازات بسیاری می‌شود، زیرا در مقابل نیازها یا خواسته‌های در حال تغییر کاربران یا مشتریان خودسازگاری بیشتری خواهد داشت. به‌طور مثال وقتی گفته می‌شود یک مدل کسب‌وکار مقیاس‌پذیر است یعنی اگر امروز این مدل با ده مشتری در جریان است، در آینده نیز می‌تواند با ده‌ها یا صدها هزار مشتری هم کار کند.
مقیاس‌پذیری اغلب نشان‌های از ثبات و رقابت است، به این معنا که یک شبکه، سیستم، نرم‌افزار یا سازمان آمادگی لازم برای رسیدگی به حجم بالای تقاضا، افزایش بهره‌وری، روندها، نیازهای در حال تغییر و حتی حضور یا معرفی رقبای جدید را دارد.