تلاش‌های یک شرکت به‌منظور افزایش آگاهی برای یک محصول یا خدمت خاص یا افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان از یک کسب‌وکار یا سازمان است که می‌تواند توسط خود شرکت یا یک شرکت بازاریابی دیگر انجام شود. هر کمپین بازاریابی دوره زمانی محدودی دارد.