۱-کلمه اصلی یا کلمه‌ای که بسیار تکرار شده است (معمولاً یک اسم) که به یک موضوع مرتبط لینک می‌شود یا موضوع خاصی را توصیف یا تعریف می‌کند.
۲- کلمه یا عبارتی که در جستجوی پایگاه داده استفاده می‌شود. کلمات کلیدی، کلمات اصلی یک موضوع هستند و زمانی که با پارامترهای جستجو («و»، «نه»، «یا») استفاده می‌شوند مانند یک فیلتر برای کاهش تعداد اسناد جستجو شده توسط موتور جستجو عمل می‌کنند.
۳-کلمات یا عباراتی که توسط یک موتور جستجو (مانند گوگل یا یاهو) برای تبلیغ فروخته شده است و زمانی که کاربر یک کلمه کلیدی مشخص را برای جستجو وارد می‌کند آگهی تبلیغ به‌طور خودکار در بالای صفحه جستجو ظاهر می‌شود.