حدی که در صورت این‌که مخارج بازاریابی (در یک محیط مفرح بازاریابی) به بی‌نهایت برسد، تقاضای بازار در آن حد خواهد بود. توان بالقوه بازار، برای بسیاری از محصولات،هنگام رونق، نسبت به دوران رکود بیشتر است.