درواقع تجارت، شاخه‌ای از کسب‌وکار خدماتی است. به تعبیری، وضعیت نهایی فعالیت کسب‌وکار، شامل خریدوفروش کالاها و خدمات است. کسب‌وکارهای تجاری را بر اساس اندازه و میزان پوشش، به دو دسته اصلی تقسیم می‌کنند:

بر اساس اندازه و ظرفیت
- عمده‌فروشی
- خرده‌فروشی

بر اساس میزان پوشش بازار
- تجارت منطقه‌ای
- تجارت ملی
- تجارت بین‌المللی