کاربر فردی است که از یک کامپیوتر، برنامه کامپیوتری و یا سرویس آنلاین استفاده می‌کند.