- فردی که عهده دار جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب‌و‌کار است و یا کسی است که منابع لازم را برای شروع و یا رشد کسب‌وکار بسیج کرده و بر نوآوری و توسعه فرآیند، محصول یا خدمات جدید تأکید می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر، کارآفرین:
- فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می‌کند و هدف اصلی‌اش سودآوری و رشد است. مشخصه اصلی کارآفرین، نوآوری است.
- کارآفرین کسی است که خطر مالی شروع، اجرا و مدیریت یک کسب‌وکار یا وظیفه خاصی را عهده‌دار می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر فردی است که مخاطرات کسب‌وکار را به‌عهده گرفته، آن را نظم می‌بخشد و اداره می‌کند، بعضی اوقات کارآفرینان همان مدیر اجرایی یا مالک بنگاه است.
- فردی که می‌تواند موقعیت‌های کسب‌وکار را در بازار شناسایی کرده و از آن‌ها به بهترین نحو بهره برداری کند، یعنی کسی است که قدرت و توان ریسک کردن معقولانه را دارد و می‌تواند از فرصت‌های موجود در بازار برای رونق کسب‌وکار استفاده کند.