۱) قیمتی که توسط خریدار در زمانی که چیزی به فروش می‌رسد، پرداخت می‌شود:
به‌عنوان‌مثال؛ افرادی که خانه‌های خود را از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی می‌فروشند به‌طورمعمول قیمت فروش پایین‌تری نسبت به افرادی که خودشان همان خانه را میفروشند، دریافت می‌کنند.
۲( قیمتی که در آن چیزی برای فروش ارائه شده است.
۳( قیمت پایین فروش یک محصول در زمانی است که یک فروشگاه قیمت آن را کاهش می‌دهد:
به‌عنوان‌مثال؛ قیمت دامن در ابتدا ۶۵ هزار تومان بود، اما قیمت فروش آن ۲۰٪ تخفیف خورده است.
۴( قیمتی که طبق آن چیزی را می‌فروشند یا پس از کاهش قیمت آن، به فروش می‌رسد.
۵( قیمت کالا یا خدمتی که در یک تخفیف ارائه شده‌است.