ارائه قیمت پایین‌تر از قیمتی که توسط رقبا ارائه می‌شود یا قیمتی که به دلیل پیشنهادهایی مانند دوره پرداخت طولانی‌تر برای مشتریان جذاب‌تر است.