قیف فروش (همچنین به‌عنوان فرایند فروش یا قیف درآمد نیز شناخته می‌شود) به فرایند خریدی اشاره می‌کند که شرکت‌ها از طریق آن مشتریان را در هنگام خرید محصولات هدایت می‌کنند.
قیف فروش به چند مرحله تقسیم شده است که بسته به مدل فروش خاص متفاوت است؛ اما به‌صورت معمول وضعیت مشتری در برابر کسب‌وکار را بازتاب می‌دهد که شامل: مخاطب ناآگاه از برند، مشتری بالقوه، مشتری راغب، مشتری در حال تصمیم‌گیری، مشتری بالفعل و مشتری می‌شود.