سلسله مراحلی که یک بازدیدکننده برای رسیدن به هدف نهایی‌اش طی می‌کند. گوگل آنالیتیکس به شما اجازه می‌دهد بیش از ده صفحه را در تعریف هر قیف وارد کنید. ساخت این قیف‌ها می‌تواند به شما نشان دهد که بازدیدکنندگان در کدام قسمت مسیر تبدیل، سایت شما را ترک کرده‌اند.