قرارداد، تفاهم‌نامه‌ای است که بین دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر امضا می‌شود و تعهد انجام یک خدمت، ارائه یک محصول یا تعهد به اجرای عملی را نشان می‌دهد و ازلحاظ حقوقی لازم‌الاجرا است. قراردادها انواع مختلفی دارند که هرکدام شروط و قواعد خاص خود را دارد.