این گروه از فرشتگان (یاری‌رسانان) از همتایان کارآفرین خود تخصص کمتری دارند و ازآنجاکه این سرمایه‌گذاران سال‌های آخر عمر کاری خود را سپری می‌کنند، بیشتر به‌عنوان دل‌خوشی و سرگرمی در مؤسسات سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها مایل‌اند که مبالغ کمتری نسبت به دیگر سرمایه‌گذاران در تعدادی از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. ولی آن‌ها با سرمایه‌هایشان مشتاقانه و فعالانه در کسب‌وکار مشارکت می‌کنند.