ارزیابی ایده‌ها و استخراج ایده‌های مناسب و خوب.

فرایندی است که برای ارزیابی ایده محصولات نوآورانه، استراتژی‌ها و روندهای بازاریابی استفاده می‌شود. معیارهای غربالگری ایده برای تعیین سازگاری با اهداف کلی کسب‌وکار استفاده می‌شود و این‌که آیا این ایده بازگشت بادوامی در سرمایه‌گذاری دارد یا خیر.