یک شرکت، شخص و ... که آن‌چه افراد می‌خواهند یا نیاز دارند؛ به‌خصوص در طی یک دوره زمانی طولانی برای آن‌ها فراهم می‌کند.