یک طرح یا پیشنهاد به‌خصوص در قالب رسمی یا مکتوب است. پروپوزال در لغت به معنای پیشنهاد است و در اصطلاح به عمل ارائه طرح، پیشنهاد و غیره به یک فرد یا گروهی از افراد گویند. بعد از برقراری ارتباط و گفتگوهای مقدماتی با مشتري در مورد نيازها و خواسته‌هايش از تعریف پروژه یا خرید خدمت/محصول، لازم است شما پيشنهاد خود را در مورد روش حل مسئله برای کارفرما و پوشش نیازهای او تهیه نمایید و این پیشنهاد را جهت ارزيابي مشتري برای او ارسال کنید. اين پيشنهاد را در دنیای کسب‌وکار «پروپوزال» می‌نامند. پروپوزال سندی مکتوب و رسمي است که در قالب آن ویژگی‌های فني محصول/خدمت و روش اجرايي خود را به مشتری اعلام می‌کنید. پروپوزال شامل بخش‌هایی چون: بخش فني، بخش اجرايي، برآورد هزینه‌ها و شرايط قراردادی موردنظر شما است. پروپوزال معمولاً برای پاسخ‌گویی به درخواست رسمي مشتري براي دريافت پروپوزال (rfp) تهيه و به مشتري ارائه مي‌شود. دريافت پروپوزال در پروژه‌هاي بخش عمومي و دولتي بسيار معمول است؛ اما در پروژه‌هاي بخش خصوصي ـ به‌ويژه وقتی‌که اندازه‌‌ي ‌پروژه بسيار بزرگ باشد ـ نيز کاربرد خاص خود را دارد.