فرآیند طراحی شکل و کارکرد کالا است. طراحی باید به ایجاد کالاهایی منجر شود که استفاده از آن‌ها جالب، راحت، ایمن، ارزان و تولید و توزیع آن‌ها نیز ساده بوده و ازلحاظ اقتصادی نیز مقرون‌به‌صرفه باشد.