صفحه‌ای در وب‌سایت که مشتریان در زمان کلیک بر روی یک لینک یا تبلیغات آنلاین به آن‌جا برده می‌شوند.