یک فرد یا شرکت که در معاملات کسب‌وکاری با نهادهای دیگر به تعامل و همکاری می‌پردازد. اصطلاح «شریک تجاری» می‌تواند طیف گسترده‌ای از معانی داشته باشد. بر اساس یکی از رایج‌ترین این معانی، شریک تجاری یعنی بودن یک فرد که همراه با شخص دیگری، نقش مهمی را در مالکیت، مدیریت یا ایجاد یک شرکت ایفا می‌کند (دو دوست صمیمی که یک کسب‌و‌کار را باهم راه‌اندازی می‌کنند، می‌توانند به‌عنوان شرکای تجاری در نظر گرفته شوند.) همچنین اصطلاح‌ «شریک تجاری»، می‌تواند برای دو کسب‌و‌کاری که با یکدیگر به هر میزانی و با هر روشی برای تحقق هدفی مشخص همکاری‌ می‌کنند نیز به کار ‌رود؛ مانند همکاری بین تولیدکننده رایانه با شرکت تولیدکننده قطعات رایانه.