شرکت جدیدی که برای دستیابی به اهداف خاص تعیین‌شده در قالب یک همکاری حقوقی مشخص ـ مانند توافق موقت بین دو یا چند شرکت ـ تشکیل‌شده است. شرکت مشترک، یک مکانیسم مناسب برای کاهش ریسک کسب‌وکارهای جدید، تسهیل نفوذ به بازار‌های جدید و جمع‌‌آوری منابع برای پروژه‌های بزرگ سودمند است؛ هرچند مشکلات منحصربه‌فردی در حوزه‌های مالکیت سهام، کنترل عملیاتی و توزیع سود (یا زیان) نیز دارد.