به مجموعه‌ای از خصوصیات شخصیتی گفته می‌شود که در بین اغلب کارآفرینان مشترک است. این خصوصیات شامل اعتمادبه‌نفس، داشتن مرکز کنترل درونی، استقلال‌طلبی، توفیق طلبی، تمایل به ریسک‌پذیری منطقی و ... است.