سهام نوعی تضمین است که دلالت بر مالکیت در یک شرکت دارد و نشان‌دهنده ادعا نسبت به بخشی از دارایی‌ها و درآمد این شرکت است. دو نوع اصلی از سهام وجود دارد: سهام عادی و سهام ممتاز.

صاحبان سهام عادی حق رأی در جلسات سهامداران شرکت را دارند و درصد معینی از سود شرکت را دریافت می‌کنند.

صاحبان سهام ممتاز به‌طورکلی حق رأی ندارند، اما نسبت به صاحبان سهام عادی ادعای مالکیت بیشتری بر دارایی‌ها و درآمد شرکت دارند. سود سهام ممتاز به‌صورت ثابت پرداخت می‌شود.

به‌عنوان‌مثال صاحبان سهام ممتاز، قبل از صاحبان سهام عادی، سود سهام را دریافت می‌کنند و در صورت ورشکستگی و نقد شوندگی شرکت در اولویت قرار دارند.