فردی که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می‌کند. برخلاف یک شریک، سرمایه‌گذار حامی به‌ندرت در مدیریت دخالت می‌کند. معمولاً سرمایه‌گذاران حامی، ارزش‌افزوده را از طریق ارتباطات و تخصص‌هایشان بالا می‌برند.