انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
بنا کردن اقتصاد برپایه دانش یعنی تقویت هویت ملی


بازخوانی فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدارمدیران شرکت‌های دانش‌بنیان


ما اگر بخواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم، بخواهیم به رشد اقتصادی حقیقی نائل شویم، راهش تکیه به علم است؛ این هم از راه تقویت همین شرکت‌های دانش‌بنیان، عملی است. ما باید به این سمت برویم...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%A8%D9%86%D8%...%D9%84%DB%8C-1