مجموعه دانش و مهارت‌های جمع شده در نیروی انسانی یک سازمان است. برای ایجاد سرمایه انسانی، ‌سرمایه‌گذاری در توسعه قابلیت‌های منابع انسانی یک سازمان به‌منظور بالا بردن بازدهی آن‌ها الزامی است.