مقدار متوسط زمانی که طول می‌کشد یک صفحه از ابتدای صفحه بازدید (به‌عنوان‌مثال با کلیک بر روی لینک) تا تکمیل شدن در پنجره مرورگر بارگذاری شود.