زمانی که بازار تجاری به فرازوفرود قیمت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بهادار واکنش نشان می‌دهد.

روند جهت تغییر و تحول بازار و همچنین تغییرات کلی و بلندمدت قیمت‌های اوراق بهادار در بورس سهام و اوراق بهادار را نشان می‌دهد.