یک فرد، گروه و یا سازمانی است که دارای علاقه یا دغدغه در مورد یک سازمان است. ذی‌نفعان می‌توانند اقدامات، اهداف و سیاست‌های سازمان را تحت تأثیر قرار دهند یا خود تحت تأثیر آن‌ها قرار بگیرند.
نمونه‌هایی از ذی‌نفعان کلیدی عبارت‌اند از: اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، دولت (و سازمان‌های مربوط به آن)، صاحبان (سهام‌داران)، تأمین‌کنندگان، اتحادیه‌ها و جامعه‌ای که کسب‌وکار از منابع آن استفاده می‌کند.