۱. ایجاد یک کسب‌و‌کار با سرمایه کم است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ کنونی،‌کار خود را با این الگو شروع کرده‌اند.
۲. نوعی راه‌اندازی کسب‌و‌کار که به سرمایه‌گذاری‌های خارجی تکیه ندارد. این شیوه راه‌اندازی مخاطره زیادی را بر مؤسس تحمیل می‌کند، چراکه تمام سرمایه را باید از جیب خود پرداخت کند.
۳. هدف از خود راه‌اندازی، کند و آهسته کردن نرخ رشد شرکت و افزایش سرمایه‌ی شرکت از محل درآمدهای انباشته‌شده است.