هر نوع خدمات ارائه شده پس از خریداری یک محصول توسط مشتری، خدمات پس از فروش نامیده می‌شود. خدمات پس از فروش می‌تواند شامل وارانتی و گارانتی باشد و به عنوان یک استراتژی بازاریابی برای شرکت‌ها استفاده شود. بعضی از مشتریان ممکن است محصولات یک شرکت را بر اساس خدمات پس از فروش آن انتخاب کنند.