تلقی و برداشت مصرف‌کنندگان از یک کالا برحسب صفات مهم آن است. جایگاهی که کالاهای یک شرکت در مقایسه با کالاهای رقبا در اذهان مصرف‌کنندگان پیدا کرده است.