میزانی که یک نام تجاری خاص، ویژگی‌های یک دسته محصول را به‌طورکلی به ذهن می‌آورد.


جامعه برند هر چیزی است که در اعماق ذهن مشتری در مورد نام تجاری نشسته است. نام تجاری باید با خصوصیتی مثبت در ارتباط باشد به‌طوری‌که مشتریان نام تجاری شما را به‌طور مثبت به یاد بیاورند.
جامعه برند، ویژگی‌هایی از برند در ذهن مصرف‌کنندگان در زمانی است که در مورد آن برند صحبت می‌کنند. این با معانی ضمنی و صریحی در ارتباط است که یک مصرف‌کننده در ارتباط / همکاری با یک نام تجاری خاص باشد. جامعه برند همچنین می‌تواند به‌عنوان درجه‌ای تعریف شود که یک محصول/خدمت خاص در رده کلاس آن محصول /خدمت به رسمیت شناخته شده است.