نوعی تقسیم‌بندی بازار بر اساس تفاوت‌های میان رفتار مصرف گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان، با توجه به شیوه زندگی، الگوهای خرید و استفاده، الگوهای خرج کردن پول و زمان آن‌ها و عواملی شبیه به این‌ها است. این تقسیم‌بندی یکی از پنج استراتژی تقسیم‌بندی رایج بوده و هدف آن تعریف گوشه خاصی از بازار است که نیازمند طراحی سفارش‌های ارتقا یافته هستند.