تبلیغات آنلاین یا اینترنتی استفاده از اینترنت برای رساندن پیام‌های تبلیغاتی به مصرف‌کنندگان است. این نوع از تبلیغات شامل بازاریابی ایمیلی، بازاریابی موتورهای جستجو، بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، بسیاری از انواع تبلیغات نمایشی (ازجمله تبلیغات بنر وب‌سایت‌ها) و تبلیغات موبایلی است.