یک ابزار کسب‌وکار که تشکیل‌دهنده‌ی سمت راست تابلوی طراحی ارزش پیشنهادی است. این ابزار کارها، دردسرها و منفعت‌های یک بخش مشتری (‌یا ذی‌نفع) خاص را که قصد خلق ارزش برای آن را دارید به تصویر می‌کشد.