ایده‌های کوچک و بزرگ برآمده از کشف ادراک احساس و منطق مشتریانتان نسبت به کسب‌وکار، برند و محصول شما که در طراحی ارزش‌های پیشنهادی و مدل‌های کسب‌وکار بهتر به شما یاری می‌رساند.