وب‌سایتی که حاوی تجارب، مشاهدات، نظرات یک نویسنده یا گروهی از نویسندگان بوده و اغلب دارای تصاویر و لینک به وب‌سایت‌های دیگر است. وبلاگ می‌تواند بخشی از وب‌سایت یک شرکت باشد تا به اطلاع‌رسانی اخبار، نظریات مدیریتی و کارشناسی و سایر مباحث موردنظر شرکت با لحنی صمیمانه‌تر و غیررسمی‌تر نسبت به اخبار رسمی بپردازد.

وب‌سایتی معمولی که یک فرد ایجاد می‌کند تا یک سری مطالب منظم مانند یادداشت، توضیح وقایع یا موارد دیگر مثل نمودارها و فیلم را در آن قرار دهد. مطالب آن معمولاً ازنظر زمانی به‌صورت معکوس (از آخرین مطلب به اولین مطلب) نمایش داده می‌شود.